Opplevelser
for alle

Der noen finner roen i to meter sjø, trives andre best i roligere farvann. Livet her ute i havgapet er moro for alle. Vi tilpasser vår aktivitet etter både vær og vind og hvem som er med på tur. Det viktigste er å operere innenfor trygge, ansvarlige rammer. Da blir opplevelsene sterkere, og bidrar til å skape unike minner for våre gjester. Våre faste aktiviteter merkes med ulike ferdighetsnivåer — en god pekepinn på ferdighetsnivået som kreves for å delta. Her kan du lese mer om de ulike graderingene.