NO / ENG
I takt med naturen

Vi går respektfullt til verks for å bevare det sårbare arktiske miljøet som er vår lekegrind.

Nord-Norge i våre hjerter

Råskapen i den nordnorske naturen vekker følelser. Vi er privilegerte som kan tilby opplevelser i et uforglemmelig landskap. Skjærgården rundt Sommarøy er vill og unik. Fra steile klipper og bratte fjell som stuper rett ned i havet til kritthvite strender og svaberg. Dette er av de definitive høydepunktene i nordnorsk natur.

Med kajakk kommer vi tett på naturen, og får stadig oppleve ville dyr på nært hold. Mest staselig av dem alle er kanskje havørna som regjerer bestemt i det åpne luftrommet. På våre turer møter vi også oter, niser og lundefugl bare for å nevne noen. Området har et rikt fugleliv, og livet i fjæra er nok overraskende mangfoldig for de fleste. Samtidig er dette frodige dyrelivet og den standhaftige floraen lokalisert i sentrum av vår tids klimautfordringer. Vi opererer i sårbar arktisk natur og må gjøre kloke valg for hvert steg vi tar.

De små tingene teller

Den nasjonale reiselivsstrategien sin visjon er Sterke inntrykk med små avtrykk. Det gjøres store satsninger for å vise at reiseliv og bærekraft kan gå hand i hand. Derfor er det enda viktigere for oss å vise hensyn — både for naturen og nærmiljøet, men også for lokalbefolkningen. Vi forsøker også å integrere arbeid med flere av FNs Bærekraftsmål i vår hverdag. Vi skal dyrke miljøbevissthet gjennom kunnskap og aktivitet, og ta vår del av det kollektive ansvaret for å sikre vår felles framtid. Vi ser fram til å bidra ytterligere til ansvarlig næringsliv i regionen.

Det er imidlertid i de hverdagslige tingene vi ser at vi best kan utgjøre en forskjell. Godt material- og utstyrsvalg er viktig. En kvalitetskajakk og solide klær varer lenge. Vi handler varer lokalt der vi kan, og vi rekrutterer lokal arbeidskraft. Hvis vi tenker slik i alle ledd av virksomheten betyr det også at vi kan gjøre mere med mindre av samfunnets felles ressurser over tid. I tillegg har vi gode rutiner når det kommer til avfallshåndtering og transport, og vi forventer såklart det samme av våre partnere.

Vi skal skape bærekraftig glede og respekt for naturen gjennom å tilby unike opplevelser.

MILJØFYRTÅRN

Vi er i ferd med å ferdigstille vår Miljøfyrtårn-sertifisering. Miljøfyrtårn er et annerkjent og effektivt verktøy som hjelper virksomheter med å finne helhetlige tiltak og smarte verktøy for å jobbe konkret og langsiktig med bærekraft. Du får også gode forutsetninger for å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.

→ Les mer om Miljøfyrtårn

FNs BÆREKRAFTSMÅL

Mål 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst og Mål 11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn er viktige for oss. Disse kan vi etterleve ved å bidra med trygge arbeidsplasser, gode betingelser og ved å inkludere unge og lokale mennesker i arbeidsstokken vår.

Mål 12 Ansvarlig forbruk og produksjon. Vi unngår unødvendige innkjøp og handler bærekraftige produkter med lang holdbarhet.
Vi sørger for fornuftig forbruk av drivstoff ved all motorisert ferdsel.

Mål 17 Samarbeid for å nå målene. Vi er glad i samarbeid og deling av kompetanse med andre. Både lokalt, nasjonalt og regionalt. Slik fremmer vi bærekraft i vårt lokalmiljø og vår næring, mens vi samtidig jobber mot større felles målsettinger.

→ Les mer om Bærekraftsmålene

VARDE

Varde er et nasjonalt merke for reiselivs­opplev­elser av høy kvalitet. Opplevelser er «reason to go», og en vikti driver for vekst i reiselivsnæringen. Vi vil bidra til kvalitetsutvikling over tid, også for små bedrifter uten sterke strukturer rundt seg.

I løpet av sommeren vil flere av våre aktiviteter blir evaluert med mål om å oppnå Varde-merket.

→ Les mer om Varde

Takk for at du bidrar til å hjelpe oss med å nå våre miljømål, og ta vare på naturen. Gjør ditt fotavtrykk så lite som mulig.